← BACK   HISTORY →
24. 1077-2002 Revd Brian D. Treharne 25. 2004-2009 Revd Dean E. Tapley 26. 2010-2013 Revd Ian Howarth
 
27. 2013-2016 Revd Lynda Russell 28. 2018-2020 Revd Jan Hofmeyr